Du er her. #1 - Foreningswebsite > Bestyrelsen

Bestyrelse pr. 24-01-2019

Ole.jpg
Formand og kasserer:
Ole Jensen, Højmark
Tlf.: 20 42 81 72
ole.j@tdcadsl.dk
Nyvalgt pr. 24-01-2013, genvalgt d. 24-01-2019 - valgperiode = 2 år


 Klaus1.jpg
Næstformand:
Klaus Pedersen, Ringkøbing

Tlf.: 29 10 00 70
Klaus@rosenhaven18.dk   
Nyvalgt pr. 25-01-2018 - valgperiode = 2 år

 

Kenneth.jpg
Bestyrelsesmedlem:
Kenneth Mejer, Højmark.
Tlf.: 22 23 36 22
kem@pfp.dk
Nyvalgt pr. 19-01-2017, genvalgt d. 24-01-2019 - valgperiode = 2 år

  

Martin.jpg
Skydning:
Martin Sørensen, Lem St.
Tlf.: 22 97 15 48
martinsoerensen87@hotmail.com
Nyvalgt pr. 23-01-2014, genvalgt d. 25-01-2018 - valgperiode = 2 år
 

Brian.jpg
Sekretær:
Brian Lind Jensen, Højmark

Tlf.: 40 19 30 32
blj@ljm.dk 
Nyvalgt pr. 23-01-2014, genvalgt d. 25-01-2018 - valgperiode = 2 år

Bestyrelsessuppleant: Hans Leerskov Hansen
bestyrelsessuppleant: Thorkild Hansen

Revisor:
Henning Rysholt
Revisorsuppleant: Jens Bukholt

Ansvarlig for Jagtfeltskydning:
Ole Jensen Tlf.: 20 42 81 72

Jagtfeltskydningsudvalg:
For Lem Sogns Jagtforening:
Jan Eriksen
Henning Rysholt
Martin Sørensen
For Velling Jagtforening:
Jesper Hammelsvang
Per Thomsen
Tom Madsen 

Rævejagter:
Søren Kamp, Lem St.
Tlf.: 51 34 52 27
sorenkamp@hotmail.com